Kad MySiswa

Maklumat pada skrin ini telah dikemaskini pada 24 Mac 2024.

Kad MySiswa adalah kad yang dibekalkan oleh pihak bank RHB yang dinamakan Kad Debit-i MySiswa. Kad ini mempunyai dua (2) fungsi iaitu sebagai kad identiti pelajar UiTM dan kad debit bank RHB.


Ya , Kad MySiswa adalah terpakai dan perlu dicetak serta diagihkan kepada seluruh pelajar UiTM (warganegara/bukan warganegara) yang masih/sedang mengikuti semua jenis peringkat pengajian di dalam kampus UiTM.


Nama akaun tersebut adalah akaun Simpanan iPro. Akaun ini hanya akan dipautkan secara khusus kepada Kad MySiswa yang dicetak/dikeluarkan oleh pihak UiTM sahaja.


Ya, akaun di bawah inisiatif Kad MySiswa adalah akaun khas yang diwujudkan oleh pihak bank RHB dan akaun ini  dinamakan sebagai akaun Simpanan iPro. Antara keistimewaan Simpanan iPro ini adalah ianya percuma dan tiada yuran tahunan yang akan dikenakan oleh pihak bank RHB ke atas pelajar sepanjang pengajian di UiTM.


Rujuk https://kpsiswa.uitm.edu.my/penting/persetujuan-buka-akaunAkaun Simpanan iPro akan ditutup secara automatik jika akaun tersebut tidak diaktifkan dalam tempoh 240 hari dari tarikh pembukaan akaun dan/atau jika tiada deposit diterima dalam tempoh 300 hari dari tarikh pembukaan akaun.


Satu (1) SMS daripada pihak RHB akan dihantar kepada pelajar UiTM sebelum penutupan akaun Simpanan iPro dibuat oleh pihak RHB. Contoh SMS adalah seperti berikut : 


"RM0 RHB: Akaun Simpanan-i PRO anda akan ditutup jika masih tiada pengaktifan/transaksi. AKTIFKAN di RHB berhampiran dan guna Kad Debit-i MySISWA anda SEKARANG."


Jika berlaku senario di atas, pelajar perlu :


i. Membuka akaun Simpanan iPro RHB yang baharu di mana-mana cawangan bank RHB.


Nota : Bagi tujuan pembukaan akaun baharu di cawangan bank RHB, pelajar UiTM perlu membawa bersama Kad Pengenalan (warganegara Malaysia) / Passport (bukan warganegara Malaysia), Kad MySiswa (jika ada) dan Surat Pengesahan Pelajar UiTM bagi melancarkan proses pembukaan akaun.


ii. Membuat pautan Kad MySiswa ke Akaun Simpanan iPro RHB yang baharu dan mengaktifkan kad tersebut.


Kad MySiswa yang masih belum diaktifkan dan dibuat pautan pada mana-mana akaun Simpanan iPro, kad tersebut masih boleh digunakan oleh pelajar untuk membuat pautan ke akaun yang baharu dibuka. Oleh itu, tiada Kad MySiswa baharu yang perlu dicetak oleh pihak UiTM.


Untuk makluman, Kad MySiswa pelajar akan disekat sekiranya pelajar menggunakan nombor pin/ kata kunci yang salah sebanyak 3 kali. Oleh itu, pelajar dinasihati untuk menetapkan pin yang baharu selepas 2 kali gagal percubaan. Pelajar perlu menggantikan Kad MySiswa dengan bayaran dengan RM50. Permohonan dan bayaran gantian kad boleh dibuat melalui sistem kad.uitm.edu.my. 

Cara untuk menetapkan pin baharu adalah seperti berikut:

i. Penetapan PIN baharu melalui IVR (Perbankan Telefon) Perbankan Dalam Talian RHB ditalian 03-9206 8118. Untuk IVR (Perbankan Telefon), butiran kad seperti nombor kad, tarikh luput dan sebagainya diperlukan dan T-PIN (PIN sementara) akan dihantar melalui SMS ke nombor telefon mudah alih yang berdaftar dengan RHB untuk meneruskan penetapan PIN baharu.

ii. Untuk Perbankan Dalam Talian/ Perbankan Mudah Alih RHB, pelajar perlu mengakses dalam talian/perbankan mudah alih yang berdaftar dengan RHB untuk meneruskan penetapan PIN baharu.


Elakkan PIN enam digit yang paling biasa seperti:  


PIN boleh ditetapkan melalui tiga (3) saluran berikut:

i.    RHB Internet atau Perbankan Mudah Alih.
Sila ambil perhatian bahawa Pin Sementara (T-Pin) akan dihantar ke nombor telefon bimbit anda yang berdaftar dengan RHB Bank.

ii.   RHB ATM
Tukar pin lalai (default) yang anda terima dalam mel pin kepada pin 6-digit peribadi anda sendiri.

iii. Hubungi Pusat Khidmat Pelanggan 24 jam RHB di talian +603-9206 8118 untuk melakukan Respons Suara Interaktif (IVR) untuk menetapkan PIN anda. Butiran Kad MySiswa seperti nombor kad, tarikh luput dan sebagainya diperlukan dan T-PIN (PIN sementara) akan dihantar melalui SMS ke nombor telefon mudah alih yang berdaftar dengan RHB untuk meneruskan penetapan PIN baharu.


i.  Phone banking 

▶️ Hubungi 0392068118.

▶️ Pilihan 2 (Select 2) – Debit & Credit Card.

▶️ Pilihan 3 (Select 3) – Card Pin Request.

ii. Online/Mobile Banking

▶️ Go to account.

▶️ Go to card settings.

▶️ Select the debit card/-i.

▶️ Set PIN.a. Segera menghubungi dan melaporkan kepada pihak bank RHB.

b. Bagi tujuan penggantian kad,  pelajar tidak perlu hadir ke cawangan bank RHB kerana Kad MySiswa hanya boleh diperolehi/dicetak di kampus UiTM sahaja. 

c. Bayaran sebanyak RM50 perlu dijelaskan oleh pelajar sama ada di kaunter Bendahari/Pejabat Kewangan UiTM atau secara atas talian di kad.uitm.edu.my sebelum cetakan Kad MySiswa dapat dibuat.

d. Kad MySiswa yang baru dicetak/diperolehi oleh pelajar UiTM, ianya perlu diaktifkan dengan akaun Simpanan iPro  sedia ada dengan hadir ke cawangan bank RHB yang berhampiran supaya transaksi perbankan boleh dilakukan.Tidak perlu. Pihak bank RHB akan membuka akaun anda melalui pembukaan akaun pukal berdasarkan persetujuan anda (consent) dan maklumat yang diberikan oleh universiti masing-masing. 

Rujuk https://kpsiswa.uitm.edu.my/penting/persetujuan-buka-akaun

Walaubagaimanapun, kemasukan dan pendaftaran pelajar baharu UiTM mulai Julai 2023 dan kemasukan seterusnya, semua pelajar baharu UiTM perlu membuka akaun Simpanan iPro RHB terlebih dahulu di mana-mana cawangan bank RHB sebelum hadir ke kampus UiTM untuk membuat pendaftaran sebagai pelajar baharu UiTM. 


Pelajar Warganegara Malaysia 


Anda perlu menyediakan dokumen berikut untuk proses pembukaan akaun.  


Jika anda berumur bawah 18 tahun

i.   Surat Beranak asal 

ii.  Kad Pengenalan asal 

iii. Surat Tawaran dari Universiti/ Surat Pengesahan Pelajar  

Nota Penting: Pelajar UiTM (bawah 18 tahun) perlu ditemani oleh ibu/bapa atau penjaga untuk proses pembukaan akaun. Jika tidak ditemani oleh ibu atau bapa, pelajar UiTM perlu ditemani oleh Penjaga dan membawa bersama dokumen sokongan sebagai bukti hubungan; contoh Surat Kuasa Penjaga atau lain-lain dokumen yang berkenaan.  


Jika anda berumur 18 tahun dan keatas

i. Kad Pengenalan asal (MyKad/MyTentera) 

ii. Surat Tawaran dari Universiti/ Surat Pengesahan Pelajar  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelajar Bukan Warganegara Malaysia 

i. Passport asal (tarikh tamat tempoh melebihi 6 bulan) 

ii. Surat Tawaran ke Universiti/ Surat Pengesahan Pelajar 

iii. Visa/Pass pelajar (Visa/Pass perlu berada dalam keadaan sah ketika sesi pembukaan akaun) 


Pelajar akan menerima e-mel alu-aluan daripada RHB Islamic Bank Berhad (“RHB”) berkaitan perkara di bawah : 

i. RHB JOY@UNI_Programme_CONSENTS/TNC/PDS.pdf.

ii. Perbankan Peribadi Terma dan Syarat Umum.

iii. Halaman Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)/ Brosur 

iv. Product and Services - Savings Basic Account-i.

v. FAQ dan Do’s & Don’ts.

Rujuk https://kpsiswa.uitm.edu.my/penting/semakan-akaun-rhbBayaran PTPTN hanya boleh disalurkan ke akaun Simpanan iPro pelajar UiTM yang telah diaktifkan sahaja. Bayaran PTPTN hanya akan menggunakan akaun Simpanan iPro di UiTM mulai September/Oktober 2023.


a) Pelajar UiTM perlu menerima/menuntut Kad MySiswa di kampus masing-masing. Sila rujuk https://kpsiswa.uitm.edu.my/penting/tuntutan-kad-prihatin-siswa

Bagi pengaktifan Kad MySiswa ianya :

i. Dilakukan di booth RHB pada tarikh / lokasi yang akan ditetapkan oleh RHB / Universiti yang akan dimaklumkan kepada semua pelajar (lokasi akan berada di dalam Universiti)

ii. Hadir ke mana-mana cawangan bank RHB dengan membawa Kad Pengenalan dan Kad MySiswa.

b) Selepas pengaktifan Kad MySiswa anda, sila daftar untuk RHBNow (platform perbankan dalam talian RHB) untuk pengalaman perbankan dalam talian yang mudah. Sila rujuk Perkara 9 untuk butiran lanjut. 

c) Anda boleh meneruskan untuk melakukan sebarang deposit dan pengeluaran di semua Terminal Perkhidmatan Jualan RHB (SST) yang tersedia di seluruh negara. Senarai semua cawangan RHB/ SST boleh didapati di https://www.rhbgroup.com/locate/index.html. Anda juga boleh menghubungi Pusat Perhubungan Pelanggan kami di 03-92068118 atau emel kepada customer.service@rhbgroup.com jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lain.


Nota: Had pengeluaran harian tertakluk kepada had RM5,000 sehari dan sehingga lima (5) kali sehari, tidak termasuk transaksi runcit, pembayaran bil dalam talian, pemulangan cek tempatan. 


Ya, jika anda berumur 18 tahun ke atas. Bagi pelajar yang berumur di bawah 18 tahun dan mereka yang mempunyai akaun status bawah umur, anda tidak layak untuk mendaftar Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih (IBK / MBK). 


Sila imbas kod QR yang terdapat di gerai RHB dan di Universiti anda (Hal Ehwal Pelajar (HEP) atau rujuk https://kpsiswa.uitm.edu.my/tawaran-rhb

Nota: Pendaftaran RHBNow hanya boleh digunakan apabila Kad MySiswa telah diaktifkan.


- Pembelian RM250 & ke bawah, tiada Pin diperlukan.

- Pembelian RM251 & ke atas, PIN diperlukan. 

Pelanggan dikehendaki menandatangani slip caj.

Pembelian dalam talian / Internet  

Untuk butiran lanjut, anda boleh merujuk kepada Helaian Pendedahan Produk untuk Kad MySiswa yang disediakan dalam Buku Persetujuan Program RHB Joy@Uni. 


Ya boleh.  Butiran had harian dan sebagainya, sila klik di sini.Butiran bayaran dan sebagainya, sila klik di sini.


Nota:  Permintaan anda untuk menukar had adalah tertakluk kepada had harian akaun Simpanan iPro (item 16).  Sila pastikan anda membawa dokumen pengenalan asal anda sebelum meneruskan transaksi Over-The-Counter (OTC) di cawanan bank RHB.


Ya, walau bagaimanapun anda mesti ikut serta terlebih dahulu untuk transaksi ini:

i.     Mana-mana ATM RHB; atau

ii.   Cawangan RHB/ RHB Islamic; atau  

iii. Pusat Hubungan Pelanggan RHB.  

Ini akan berkuat kuasa pada hari berikutnya. Untuk langkah-langkah pembelian dalam talian/ Internet, rujuk perkara no.12. 


Transaksi yang dilarang seperti berikut:  


Anda dikehendaki mengikuti langkah berikut: 

a) Segera hubungi Pusat Hubungan Pelanggan RHB kami di 03-92061188 untuk menyekat Kad MySiswa anda. 

b) Hadir ke bahagian/lokasi yang dipertanggungjawabkan bagi pengeluaran kad di Universiti masing-masing untuk mendapatkan penggantian Kad MySiswa anda. 

c) Pergi ke mana-mana cawangan RHB/RHB Islamic yang berdekatan dengan anda untuk mengaktifkan Kad MySiswa anda dan sila bawa bersama dokumen Pengenalan asal anda untuk pengesahan. 

Senarai semua cawangan RHB / RHB Islamic boleh didapati di https://www.rhbgroup.com/locate/index.html.


Ini mungkin disebabkan oleh :

Kedai runcit diklasifikasikan di bawah Kod MCC Terlarang (sila rujuk di PDS Kad Debit-i MySiswa).


Tiga (3) ciri Kad MySiswa:  


Anda akan menerima e-mel pemberitahuan daripada RHB notify automatic disabled Kad MySiswa anda. Bagi akaun Simpanan iPro anda, ia akan ditukar secara automatik kepada akaun Simpanan-i Komoditi Murabahah (CM). Nombor akaun anda akan kekal sama seperti dalam akaun Simpanan iPro anda. Anda akan menikmati kemudahan akaun penuh yang ditawarkan di bawah akaun Simpanan-i Komoditi Murabahah (CM) baharu. 

Sila hadir/pergi ke mana-mana cawangan RHB / RHB Islamic kami untuk mendapatkan Kad Debit-i baharu anda dan mengemas kini butiran peribadi terkini anda. Sila bawa bersama dokumen sokongan yang diperlukan yang dinyatakan dalam e-mel. 

Senarai semua cawangan RHB / RHB Islamic boleh didapati di https://www.rhbgroup.com/locate/index.html.

Jika anda tidak menerima sebarang e-mel daripada RHB selepas tamat pengajian/ penarikan diri dari universiti, sila hubungi terus RHB atau anda boleh pergi ke mana-mana cawangan RHB/RHB Islamic kami di seluruh negara untuk mendapatkan Kad Debit-i baharu anda dan mengemas kini butiran peribadi terkini anda. 

Anda dikehendaki mengemas kini maklumat peribadi terkini anda di mana-mana Cawangan Islam RHB/RHB kami dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh penukaran akaun anda. Jika gagal berbuat demikian, akses anda untuk melakukan transaksi melalui semua saluran (termasuk Perbankan Internet - RHBNow) akan dinafikan/sekat. 

Senarai semua cawangan RHB / RHB Islamic boleh didapati di https://www.rhbgroup.com/locate/index.html.


i.  Sebarang pertanyaan berkaitan Kad MySiswa di UiTM, boleh diemelkan ke kpsiswa@uitm.edu.my atau menghubungi pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar di talian 03 5544 3542 / 03 5544 3545 (setiap hari bekerja dalam waktu pejabat sahaja). 

ii. Bagi perkara yang berkaitan dengan akaun Simpanan iPro atau Kad MySiswa anda, hubungi Bank daripada mana-mana saluran berikut:  

Maklumat pada skrin ini telah dikemaskini pada 24 Mac 2024.