PERSETUJUAN (consent) AKAUN SIMPANAN I-PRO

Semua pelajar UiTM perlu memberi persetujuan (consent) pembukaan akaun Simpanan I-PRO bank RHB lebih-lebih lagi kepada pelajar UiTM yang sedang/akan mendapat bayaran pinjaman PTPTN. Ini kerana bayaran pinjaman PTPTN mulai bulan September/Oktober 2023 akan disalurkan menggunakan akaun Simpanan I-PRO bank RHB sahaja dan tidak lagi menggunakan akaun bank Islam

i.  Aktiviti consent pembukaan akaun Simpanan I-PRO bank RHB boleh dibuat melalui aplikasi/sistem MyStudent / UFuture / Student Portal. 

ii. Semakan status dan tarikh consent pembukaan akaun ini juga boleh diakses melalui aplikasi MyStudent seperti paparan skrin 👆.