Kad MySiswa

Kad MySiswa adalah merupakan satu inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) bersama-sama Universiti Awam di Malaysia dan bank RHB bagi melaksanakan inisiatif penjimatan kewangan, cashless campus, smart campus, identiti siswa dan mewujudkan ekosistem kewangan yang lebih baik kepada siswa, pengurusan universiti, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan KPT.

Objektif

Faedah

1- 

Akaun Simpanan iPro adalah akaun khas yang diwujudkan oleh pihak bank RHB dibawah inisiatif Kad MySiswa.

2-  

Tiada yuran tahunan ke atas akaun Simpanan iPro yang dikenakan oleh pihak bank RHB ke atas pelajar sepanjang pengajian di UiTM. 

3-

Tiada caj yang dikenakan ke atas pelajar UiTM bagi pembukaan akaun ini dan ianya adalah secara percuma.

4-

Akaun Simpanan iPro akan ditamatkan selepas tidak lagi menjadi pelajar UiTM. Akaun tersebut akan ditukarkan ke akaun simpanan normal RHB (nombor akaun dikekalkan) dan pelajar UiTM perlu menggantikan Kad MySiswa (yang tidak aktif) di cawangan bank RHB yang berdekatan dengan kad debit RHB yang baharu. 

Nota : 

Layari https://www.rhbgroup.com/personal/deposits/joy-at-uni/index.html bagi perincian faedah yang ditawarkan oleh pihak RHB melalui inisiatif akaun Simpanan iPro di bawah inisiatif Kad MySiswa.

Pelaksanaan

A. Pelajar Baharu UiTM 


Nota: Klik tatacara pembukaan akaun  bank Simpanan iPro (Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris).B. Pelajar Lama UiTMNota : Aktiviti melaksanakan consent boleh dibuat melalui aplikasi/sistem MyStudent/ UFuture/ Student Portal.Sila rujuk di https://kpsiswa.uitm.edu.my/penting/tuntutan-kad-prihatin-siswa

Walaubagaimanapun, pelajar UiTM kategori di bawah boleh hadir ke mana-mana cawangan bank RHB untuk mengaktifkan Kad MySiswa dengan membawa kad pengenalan :


i.   Telah mendapat/menuntut Kad MySiswa di dalam kampus UiTM.

ii. Telah mendapat sms/emel daripada pihak bank RHB berkaitan pembukaan akaun bank Simpanan iPro.

Nota : 

i. Pelajar UiTM TIDAK PERLU HADIR ke mana-mana cawangan bank RHB yang berdekatan bagi mendapatkan/menuntut  Kad MySiswa UiTM. Semua urusan cetakan dan tuntutan Kad MySiswa oleh pelajar UiTM HANYA dilaksanakan di dalam kampus UiTM sahaja. Sila rujuk https://kpsiswa.uitm.edu.my/penting/tuntutan-kad-prihatin-siswa

ii. Kad MySiswa akan DISEKAT sekiranya pelajar menggunakan nombor pin/kata kunci yang salah sebanyak TIGA (3) kali. Pelajar UiTM dinasihati untuk menetapkan pin/kata kunci yang baharu selepas DUA (2) kali gagal percubaan. Sila rujuk menu Soalan Lazim bagi perkara (7) hingga (10) berkaitan hal ehwal sekatan/penetapan bagi PIN/KATA KUNCI.

Maklumat pada skrin ini telah dikemaskini pada 24 Mac 2024