KAD PRIHATIN SISWA (KPS)

Kad Prihatin Siswa adalah merupakan satu inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) bersama-sama Universiti Awam di Malaysia dan bank RHB bagi melaksanakan inisiatif penjimatan kewangan, cashless campus, smart campus, identiti siswa dan mewujudkan ekosistem kewangan yang lebih baik kepada siswa, pengurusan universiti, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ( PTPTN) dan KPT.

Objektif

Faedah

i.  Akaun Simpanan-i Pro  adalah akaun khas yang diwujudkan oleh pihak bank RHB di bawah inisiatif Kad Prihatin Siswa.

ii. Tiada caj yang dikenakan ke atas pelajar UiTM bagi pembukaan akaun ini dan ianya adalah secara percuma.

iii. Akaun Simpanan-i Pro akan ditamatkan selepas tidak lagi menjadi pelajar UiTM. Akaun tersebut akan ditukarkan ke akaun simpanan normal RHB (nombor akaun dikekalkan) dan pelajar UiTM perlu menggantikan Kad Prihatin Siswa (yang tidak aktif) di cawangan bank RHB yang berdekatan dengan kad debit RHB yang baharu.

iv. Tiada yuran tahunan ke atas akaun Simpanan-i Pro yang dikenakan oleh pihak bank RHB ke atas pelajar sepanjang pengajian di UiTM. 

Nota : Layari https://www.rhbgroup.com/personal/deposits/joy-at-uni/index.html bagi perincian faedah yang ditawarkan oleh pihak RHB melalui inisiatif akaun Simpanan-i Pro di bawah inisiatif Kad Prihatin Siswa.

Fasa Pelaksanaan


Aktiviti melaksanakan consent melalui aplikasi MyStudent / Student Portal / UFuture bagi pembukaan akaun Simpanan I-Pro RHB oleh pelajar UiTM di bawah program Kad Prihatin Siswa telah dibuka semula pada 10 Februari 2023.


Nota :


Pelajar UiTM TIDAK PERLU HADIR ke mana-mana cawangan bank RHB yang berdekatan bagi pembukaan akaun Simpanan I-Pro RHB atau mendapatkan Kad Prihatin Siswa UiTM. Semua urusan pembukaan akaun Simpanan I-Pro RHB dan mendapatkan kad Prihatin Siswa HANYA dilaksanakan di dalam kampus UiTM sahaja.


PEMAKLUMAN PENTINGMohon semua pelajar UiTM yang masih BELUM pernah memuat naik gambar pelajar atau TIADA gambar pelajar di sistem UCMS, sila berbuat demikian di  https://kad.uitm.edu.my dengan memilih pilihan menu Upload Photo.


Cetakan kad Prihatin Siswa UiTM TIDAK BOLEH dibuat sekiranya gambar pelajar masih tiada atau belum dimuat naik ke dalam sistem tersebut.


Kepada pelajar UiTM yang telah memuat naik gambar di sistem UCMS, TERIMA KASIH pihak kami ucapkan. Jika ada sebarang pertanyaan atau aduan berkaitan perkara ini, sila isikan aduan di https://units.uitm.edu.my dengan memilih  Category : Operasi - Kad Pelajar/Staf.


NOTA

Menu Upload Photo di dalam sistem https://kad.uitm.edu.my HANYA akan dipaparkan sekiranya pelajar UiTM BELUM memuat naik gambar atau TIADA gambar pelajar.