KAD PRIHATIN SISWA (KPS)

Kad Prihatin Siswa adalah merupakan satu inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) bersama-sama Universiti Awam di Malaysia dan bank RHB bagi melaksanakan inisiatif penjimatan kewangan, cashless campus, smart campus, identiti siswa dan mewujudkan ekosistem kewangan yang lebih baik kepada siswa, pengurusan universiti, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ( PTPTN) dan KPT.

Objektif

Faedah

i.  Akaun Simpanan-i Pro  adalah akaun khas yang diwujudkan oleh pihak bank RHB di bawah inisiatif kad Prihatin Siswa.

ii. Tiada caj yang dikenakan ke atas pelajar UiTM bagi pembukaan akaun ini dan ianya adalah secara percuma.

iii. Akaun Simpanan-i Pro akan ditamatkan selepas tidak lagi menjadi pelajar UiTM. Akaun tersebut akan ditukarkan ke akaun simpanan normal RHB (nombor akaun dikekalkan) dan pelajar UiTM perlu menggantikan kad Prihatin Siswa (yang tidak aktif) di cawangan bank RHB yang berdekatan dengan kad debit RHB yang baharu.

iv. Tiada yuran tahunan ke atas akaun Simpanan-i Pro yang dikenakan oleh pihak bank RHB ke atas pelajar sepanjang pengajian di UiTM. 

Nota : Layari https://www.rhbgroup.com/personal/deposits/joy-at-uni/index.html bagi perincian faedah yang ditawarkan oleh pihak RHB melalui inisiatif akaun Simpanan-i Pro di bawah inisiatif kad Prihatin Siswa.

Pelaksanaan

A. Pelajar Baharu UiTM      Klik tatacara pembukaan akaun bank Simpanan I-Pro (Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris).

B. Pelajar Lama UiTMNota : Aktiviti melaksanakan consent boleh dibuat melalui aplikasi/sistem MyStudent / UFuture / Student Portal.

Walaubagaimanapun, pelajar UiTM kategori di bawah boleh hadir ke mana-mana cawangan bank RHB untuk mengaktifkan kad Prihatin Siswa dengan membawa kad pengenalan :


i.   Telah mendapat/menuntut kad fizikal Prihatin Siswa di dalam kampus UiTM.

ii.  Telah mendapat sms/emel daripada pihak bank RHB berkaitan pembukaan akaun bank Simpanan I-Pro.


Nota :


Pelajar UiTM TIDAK PERLU HADIR ke mana-mana cawangan bank RHB yang berdekatan bagi mendapatkan/menuntut  kad Prihatin Siswa UiTM. Semua urusan cetakan dan tuntutan kad Prihatin Siswa UiTM oleh pelajar UiTM HANYA dilaksanakan di dalam kampus UiTM sahaja. Sila rujuk https://kpsiswa.uitm.edu.my/penting/tuntutan-kad-prihatin-siswa