KAD PRIHATIN SISWA

Kad Prihatin Siswa adalah merupakan satu inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) bersama-sama Universiti Awam di Malaysia dan bank RHB bagi melaksanakan inisiatif penjimatan kewangan, cashless campus, smart campus, identiti siswa dan mewujudkan ekosistem kewangan yang lebih baik kepada siswa, pengurusan universiti, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ( PTPTN) dan KPT.

Objektif

  • Memperkasa dan mempelbagaikan fungsi kad matrik pelajar IPT.

  • Memudahkan penyaluran peruntukan atau bantuan terus kepada akaun pelajar.

  • Transformasi ekosistem transaksi kewangan di IPT ke arah cashless kampus.

  • Menyeragamkan kemudahan atau fasiliti dan tawaran/ keistimewaan/ ganjaran/ promosi kepada pelajar IPT.

Faedah

i. Akaun Simpanan-i Pro adalah akaun khas yang diwujudkan oleh pihak bank RHB di bawah inisiatif Kad Prihatin Siswa.

ii. Tiada caj yang dikenakan ke atas pelajar UiTM bagi pembukaan akaun ini dan ianya adalah secara percuma.

iii. Akaun Simpanan-i Pro akan ditamatkan selepas tidak lagi menjadi pelajar UiTM. Akaun tersebut akan ditukarkan ke akaun simpanan normal RHB (nombor akaun dikekalkan) dan pelajar UiTM perlu menggantikan Kad Prihatin Siswa (yang tidak aktif) di cawangan bank RHB yang berdekatan dengan kad debit RHB yang baharu.

iv. Tiada yuran tahunan ke atas akaun Simpanan-i Pro yang dikenakan oleh pihak bank RHB ke atas pelajar sepanjang pengajian di UiTM.

Nota : Layari https://www.rhbgroup.com/personal/deposits/joy-at-uni/index.html bagi perincian faedah yang ditawarkan oleh pihak RHB melalui inisiatif akaun Simpanan-i Pro di bawah inisiatif Kad Prihatin Siswa.

Fasa Pelaksanaan


Aktiviti melaksanakan consent melalui sistem/aplikasi MyStudent, UFuture dan Student Portal bagi pembukaan akaun Simpanan I-Pro RHB oleh pelajar UiTM di bawah program Kad Prihatin Siswa akan ditutup pada 23 Disember 2022.


Nota :


  • Pelajar UiTM tidak perlu hadir ke mana-mana cawangan bank RHB yang berdekatan bagi pembukaan akaun.

  • Proses dan tarikh cetakan kad Prihatin Siswa UiTM dan pembukaan akaun Simpanan-i Pro daripada pihak bank RHB akan dimaklumkan dari masa ke semasa.


PEMAKLUMAN PENTINGMohon semua pelajar UiTM yang masih BELUM memuat naik gambar pelajar di sistem UCMS, sila berbuat demikian di https://kad.uitm.edu.my dengan memilih pilihan menu Upload Photo.


Cetakan kad Prihatin Siswa UiTM TIDAK BOLEH dibuat sekiranya gambar pelajar masih belum dimuat naik ke dalam sistem tersebut.


Kepada pelajar UiTM yang telah memuat naik gambar di sistem UCMS, TERIMA KASIH pihak kami ucapkan. Jika ada sebarang pertanyaan atau aduan berkaitan perkara ini, sila isikan aduan di https://units.uitm.edu.my dengan memilih Category : Operasi - Kad Pelajar/Staf.


NOTA:

Menu Upload Photo di dalam sistem https://kad.uitm.edu.my HANYA akan dipaparkan sekiranya pelajar UiTM BELUM memuat naik gambar.